فوتبال دستی و میز پینگ پونگ

از مفید ترین و محبوب ترین ابزار های ورزشی در پارک ها، محوطه های عمومی و تفریحی، مدارس و…، میز پینگ پونگ و فوتبال دستی است. این دو وسیله می توانند در کنار تحرک، نشاط آور، مفرح و سرگرم کننده باشند.

فوتبال دستی

میز پینگ پونگ